Москва
 • Шукати у всіх регіонах
 • Москва
 • Санкт-Петербург
 • Волгоград
 • Владивосток
 • Хабаровск
 • Екатеринбург
 • Казань
 • Калининград
 • Краснодар
 • Красноярск
 • Нижний Новгород
 • Новосибирск
 • Омск
 • Пермь
 • Ростов-на-Дону
Не найдено - ""

Умови використання

 Справжнє Угода регулює відносини між сайтом OBERI (oberi.ru) і користувачем мережі Інтернет ( «Користувач»), що виникають при використанні інтернет-ресурсу https://oberi.ru/ ( «Сайт»), на зазначених в Угоді умовах.

 
 
Повним і беззастережним прийняттям даної пропозиції сайту на адресу Користувача про укладення договору є вчинення Користувачем дій, спрямованих на використання сайту, в тому числі, пошук, перегляд або подача оголошень, реєстрація на сайті, напрямок повідомлень через форму зв'язку та інші дії по використанню функціональності сайту OBERI.
 
Угода може бути змінено адміністрацією сайту в будь-який час без будь-якого спеціального повідомлення про це Користувача. Нова редакція Правил користування вступає в силу з моменту її розміщення на сайті OBERI, якщо не було прямо вказано інше. Регулярне ознайомлення з діючою редакцією Правил користування є обов'язком Користувача.
 
Використання Сайту OBERI після вступу в силу нової редакції Правил користування означає згоду з нею Користувача і застосування до нього в повному обсязі положень нової редакції.
 
Чинна редакція цієї Угоди користувача доступна за адресою https://oberi.ru/agreement.html.
 
1. Терміни та визначення
 
У цьому Угоді терміни, зазначені нижче, вживаються в такому значенні:
 
 
OBERI і / або Сайт - Інтернет ресурс, який представляє собою сукупність містяться в інформаційній системі інформації і об'єктів інтелектуальної власності (в тому числі, програма для ЕОМ, база даних, графічне оформлення інтерфейсу (дизайн) і ін.), Доступ до якого забезпечується за різних призначених для користувача пристроїв, підключених до мережі Інтернет, за допомогою спеціального програмного забезпечення для перегляду веб-сторінок (браузер) за адресою https://oberi.ru/ (включаючи домени наступних рівнів, що відносяться до адреси) або мобільний х додатків.
 
Користувач - відвідувач ресурсів мережі Інтернет, в тому числі сайта OBERI.
 
Угода - цю угоду, Умови розміщення оголошень і інші правила і документи, що регламентують роботу Сайту або визначають порядок використання Сервісів, опубліковані на Сайті.
 
Сервіси - функціональні можливості, служби, послуги, інструменти, доступні для користувачів на Сайті.
 
Мобільний додаток - програмне забезпечення для портативних (мобільних) пристроїв, встановлене або завантажувати Користувачем на такі пристрої за допомогою різних програмних платформ, призначене для доступу до Сайту.
 
Товар - будь-який товар, продукт, послуга, пропозиція про роботу чи інші пропозиції, щодо якої Користувач розміщує на сайті OBERI Оголошення.
 
Оголошення - інформаційне повідомлення з пропозицією про товар (включаючи контактну інформацію, фотографії та будь-яку супутню інформацію), що розміщується Користувачем на OBERI, адресована невизначеному колу осіб.
 
Продавець - Користувач, що розміщує на Сайті Оголошення з пропозицією укласти угоду щодо Товару.
 
Покупець - Користувач, який здійснює перегляд розміщеного Продавцем Оголошення, взаємодія з Продавцем щодо Товару та / або укладає угоду з Продавцем.
 
Облікові дані - унікальний логін (адреса електронної пошти) і пароль, створювані самостійно Користувачем в процесі реєстрації на Сайті або змінені в подальшому Користувачем через Особистий кабінет, використовувані для доступу в Особистий кабінет після авторизації Користувача на сайті OBERI.
 
Особистий кабінет - персональний розділ Користувача на OBERI, пов'язаний з обліковим записом Користувача на Сайті, в якому Користувачеві доступно управління окремими Сервісами OBERI, в тому числі їх замовлення, підключення / відключення, на запропонованих OBERI умовах.
 
Реєстрація - сукупність дій Користувача відповідно до зазначених на OBERI інструкціями, включаючи надання Облікових даних та іншої інформації, що здійснюються Користувачем з використанням спеціальної форми користувальницького інтерфейсу OBERI з метою формування Особистого кабінету і отримання доступу до окремих Сервісів на сайті OBERI.
 
Відомості - будь-які матеріали та інформація, що надаються Користувачем сайту OBERI в зв'язку з використанням Сайту.
 
2. Загальні положення. Доступ до сервісів Сайту
 
2.1. Сайт OBERI пропонує Користувачеві на умовах цієї Угоди користувача скористатися доступними на OBERI Сервісами, включаючи розміщення, пошук і перегляд Зараз оголошень і іншими пропонованими на Сайті Сервісами. Що стосується використання окремих Сервісів OBERI можуть бути встановлені додаткові умови, правила та обмеження. OBERI вправі в будь-який час переглядати або змінювати умови надання Послуг, доповнювати, змінювати, обмежувати, розширювати функціональні можливості сайту і / або Сервісів, в тому числі умови доступу Користувача до Сервісів або окремим функціональним можливостям сайту.
 
2.2. Сервіси має Користувач безкоштовно, якщо спеціально не вказано інше.
 
2.3. Надання окремих Сервісів може регулюватися спеціальними правилами і / або угодами, які є невід'ємною частиною цієї Угоди користувача, в тому числі Умовами розміщення оголошень, іншими умовами і правилами, індивідуальними угодами, укладеними в письмовій формі і підписаними OBERI і Користувачем. У разі суперечності або невідповідності між текстом цієї Угоди користувача і спеціальними правилами і / або угодами застосуванню підлягають останні.
 
2.4. Сайт OBERI є майданчиком, що дозволяє Продавцям самостійно на свій страх і ризик розміщувати пропозиції, адресовані невизначеному колу осіб на вчинення правочину щодо Товару, яким Продавець має право розпоряджатися (робити пропозиції), а Покупцям приймати на свій розсуд і під свою відповідальність пропозиції, розміщені на сайті Продавцями, укладаючи відповідну угоду з Продавцем.
 
OBERI НЕ є організатором угоди, Покупцем, Продавцем, посередником, агентом або представником будь-якого Користувача і / або іншою заінтересованою особою стосовно пропонованої / заключаемой між Користувачами угоди. Все що здійснюються завдяки розміщенню Оголошення на Сайті угоди між Користувачами укладаються і виконуються без прямого або непрямого участі OBERI.
 
2.5. Незалежно від факту реєстрації або авторизації Користувача на Сайті, використання Сайту, включаючи перегляд розміщеної на Сайті інформації, означає згоду Користувача з справжнім Угодою та прийняття на себе зобов'язань дотримуватися інструкцій по використанню Сервісів, а також відповідальності за дії, пов'язані з використанням Сайту.
 
2.6. Здійснюючи доступ до сайту OBERI і укладаючи таким чином цю Угоду, Користувач гарантує, що володіє всіма правами і повноваженнями, необхідними для укладення та виконання Угоди, в тому числі є повнолітнім і повністю дієздатною особою, або неповнолітньою особою, оголошеним за рішенням уповноваженого органу повністю дієздатним (емансипація) або неповнолітньою особою, які досягли чотирнадцяти років і який отримав письмовий дозвіл в необхідної законом фор ме від своїх батьків або інших законних представників на укладення Угоди користувача. OBERI вправі в будь-який час вимагати від Користувача надання інформації та документів, що підтверджують права і повноваження, як зазначено вище.
 
2.7. Надані на OBERI Сервіси в будь-який момент можуть змінюватися, доповнюватися, оновлюватися, змінювати форму і характер функціональних можливостей без попереднього повідомлення Користувача, в зв'язку з чим їх використання пропонується в режимі «як є», тобто в тому вигляді і обсязі, в якому вони надаються сайтом OBERI в момент звернення до Сервісів користувачів. OBERI вправі при необхідності на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання Послуг (або будь-яких окремих функцій у рамках Послуг) всім Користувачам в цілому або окремому Користувачеві, зокрема, без попереднього повідомлення.
 
3. Реєстрація на Сайті
 
3.1. Користувач має право розміщувати Оголошення, а також користуватися окремими Сервісами після Реєстрації на OBERI.
 
3.2. При Реєстрації вказуються Облікові дані, які Користувач вибирає самостійно. Після внесення даних для Реєстрації Користувач отримує електронний лист на адресу електронної пошти, вказану при реєстрації, що містить активне гіперпосилання, перехід через яку необхідний для підтвердження реєстрації на Сайті. Реєстрація облікового запису здійснюється на одну адресу електронної пошти Користувача одноразово. Повторна Реєстрація нового облікового запису на Сайті з використанням раніше зазначеного при реєстрації адреси електронної пошти не допускається. Користувач може змінити Облікові дані в Особистому кабінеті на Сайті.
 
3.3. Користувач зобов'язаний стежити за збереженням своїх Облікових даних і не розкривати їх третім особам. Користувач не має права передавати свої Облікові дані третім особам, а також прямо або побічно дозволяти третім особам використовувати його Облікові дані для авторизації на сайті OBERI, за винятком осіб, що діють від імені та в інтересах Користувача або отримали такі Облікові дані на підставі відповідних угод з Користувачем .
 
3.4. Будь-яка дія, вчинене з Особистого кабінету Користувача з використанням його Облікових даних вважається дією, досконалим самим Користувачем або уповноваженою ним особою і встановлює обов'язки і відповідальність для Користувача відносно таких дій, включаючи відповідальність за порушення цієї Угоди користувача, вимог законодавства щодо Товару, інформація про який розміщується Користувачем на OBERI.
 
3.5. Користувач зобов'язаний негайно змінити Облікові дані, якщо у нього є причини підозрювати, що ці дані були розкриті або можуть бути використані не уповноваженими ним третіми особами.
 
3.6. OBERI вправі використовувати доступні технічні рішення для перевірки правильності інформації, наданої Користувачем при використанні Сайту. OBERI не може гарантувати, що Користувач дійсно є тим, ким є, а також що інформація, надана Користувачем на OBERI, відповідає дійсності. Сайт OBERI рекомендує Користувачам спілкуватися з можливими контрагентами, Продавцями і Покупцями, використовуючи для цього всі інструменти, доступні на OBERI, і дотримуватися обачність і обережність при здійсненні операцій і виборі Продавця.
 
3.7. OBERI вправі заблокувати доступ Користувача до Особистого кабінету з одночасним припиненням розміщення і показу його Об'яв або без такого. Сайт OBERI вправі в будь-який час припиняти і / або обмежити доступ Користувача до Сервісів, а також заблокувати або видалити обліковий запис Користувача на Сайті без можливості її відновлення.
 
3.8. Перегляд Об'яв та іншої інформації, розміщеної на сайті OBERI у відкритому доступі не вимагає реєстрації і / або авторизації Користувача, проте при здійсненні таких дій Користувач в будь-якому випадку зобов'язаний дотримуватися положень Угоди.
 
4. Відомості, що надаються Користувачами
 
4.1. В рамках використання OBERI Користувач зобов'язується надавати тільки достовірні Відомості та несе відповідальність за надану їм інформацію. Користувач зобов'язується своєчасно актуалізувати Відомості за допомогою їх редагування на Сайті. OBERI має право запитувати, а Користувач зобов'язаний надавати за таким запитом документи та інформацію, необхідні для визначення Користувача як сторони Угоди та / або сторони, що використовує відповідний Сервіс, а також документи, що підтверджують достовірність поданих Відомостей і правомірність використання / пропозиції Товару та / або зв'язок користувача із зазначеним в Об'явленні Товаром.
 
4.2. У процесі користування Сервісами OBERI (в тому числі при Реєстрації, взаємодії з іншими Користувачами через інтерфейс сайту OBERI, розміщенні Зараз оголошень, перегляду веб-сторінок Сайту і т.п.), Користувач самостійно і добровільно приймає рішення про надання сайту OBERI або розміщенні у відкритому доступі персональних та інших відомостей про Користувача (прізвище, ім'я, по батькові або псевдонім Користувача, адреса електронної пошти, номер мобільного телефону, а також будь-яка інша інформація, надана Користувачем, в тому числі містить я в повідомленнях, що направляються іншим Користувачам через форму зворотного зв'язку в інтерфейсі OBERI, інформація про дії Користувача на Сайті та ін.) для цілей виконання Угоди, а також цим заявляє про свою згоду на обробку сайтом OBERI і його афілійованими особами персональних та інших даних користувача, їх передачу (в тому числі транскордонну передачу на територію іноземних держав, які забезпечують належний захист прав суб'єктів персональних даних) для обробки іншим Користувачам і / або третім особам, що діють за дорученням OBERI, в тому числі для цілей: надання консультаційної підтримки покупців у зв'язку з використанням Сайту, перевірки Оголошень на предмет відповідності Угоді користувача, доставки повідомлень іншим Користувачам, отримання статистичних та аналітичних даних для поліпшення функціонування OBERI і / або Сервісів, розширення спектру послуг Сервісів, отримання інформаційних та / або рекламних повідомлень OBERI або третіх осіб, попередження або припинення незаконних і / або несанкціоноване нних дій користувачів або третіх осіб, забезпечення дотримання вимог чинного законодавства Російської Федерації. OBERI вживає всіх необхідних заходів для захисту персональних даних Користувача від несанкціонованого доступу третіх осіб.
 
4.3. Вся інформація (незалежно від того чи стосується така інформація законодавством Російської Федерації до персональних або інших даних, що підлягає захисту відповідно до законодавства Російської Федерації, чи ні), розміщена Користувачем на OBERI, розміщується їм для реалізації Користувачем його майна і / або послуг і / або в інших інтересах Користувача і, відповідно, Користувач розміщує ту чи іншу інформацію про себе виключно в своїх інтересах, в тому числі для полегшення встановлення зв'язку з Користувачем.
 
Розміщуючи на OBERI Оголошення, Користувач робить Відомості, зазначені в Об'явленні, загальнодоступними і розуміє, що розміщена інформація публікується на Сайті у відкритому доступі, тобто доступна для ознайомлення будь-якому відвідувачу сайту OBERI (необмеженому колу осіб) на території всіх країн світу, де є можливість використання мережі Інтернет і доступу до сайту, відповідно Користувач розуміє і приймає на себе всі ризики, пов'язані з таким розміщенням інформації, в тому числі, включаючи, але не обмежуючись: ризик потрапляння адреси лектронной пошти в списки для розсилки спам-повідомлень, ризик потрапляння адреси електронної пошти до різного роду шахраям, ризик потрапляння телефонного номера до SMS-спамерам і / або SMS-шахраям і інші ризики, що випливають з такого розміщення інформації.
 
4.4. OBERI не повинно здійснювати попередню перевірку Відомостей будь-якого виду, що розміщуються та / або які розповсюджуються Користувачем за допомогою сайтом OBERI. OBERI має право на свій розсуд відмовити Користувачеві в розміщенні і / або розповсюдженні їм будь-яких Даних або видалити будь-які Відомості, які розміщені Користувачем на OBERI. Користувач усвідомлює і погоджується з тим, що він повинен самостійно оцінювати всі ризики, пов'язані з розміщенням та розповсюдженням будь-яких Даних, включаючи оцінку надійності, повноти та корисності такого.
 
4.5. OBERI не робить консультацій з питань, що не відносяться до сайту OBERI, що вимагає професійної оцінки та / або не входять до компетенції Сайту.
 
4.6. Звернення Користувача до адміністрації сайту з питань, пов'язаних з використанням сайту OBERI, розглядаються в порядку, передбаченому на Сайті. Взаємодія сайту OBERI з Користувачем в рамках розгляду звернення Користувача здійснюється з використанням зазначеного Користувачем адреси електронної пошти.
 
4.7. OBERI має право не розглядати звернення Користувача: що не містять інформацію і документи, необхідні для розгляду звернення; містять неправдиву інформацію і (або) документи, що не володіють ознаками достовірності; щодо питань, за якими раніше OBERI був направлений відповідь Користувачеві (повторні звернення); містять образи, погрози або звернення, викладені в різкій негативній формі; направлені з порушенням інших умов і порядку розгляду звернень, передбачених OBERI.
 
5. Зобов'язання Користувача
 
5.1. Користувач зобов'язується діяти виключно у відповідності до чинного законодавства та Угодою Сайту, а також нести відповідно до законодавства Російської Федерації повну відповідальність за власні дії та бездіяльність на сайті OBERI і при використанні Сервісів.
 
5.2. Доступні Користувачеві Сервіси сайту OBERI можуть бути використані виключно з метою, для яких такі Сервіси призначені. Користувачеві забороняється використовувати Сервіси, а також будь-яку отриману на Сайті інформацію не за призначенням.
 
OBERI вправі в будь-який час на свій розсуд проводити вибіркову перевірку Зараз оголошень, повідомлень Покупців, які направляються Продавцям через форму зв'язку OBERI і / або умов використання Користувачами Сервісів на предмет дотримання Правил користування, в тому числі в автоматичному режимі з використанням програмних засобів. У разі виявлення порушень, а також при отриманні інформації від третіх осіб про такі порушення або виявленні сукупності ознак, які можуть свідчити на думку Сайту про порушення, OBERI має право припиняти або припиняти доступ Користувача до тих чи інших Сервісів, включаючи відхилення або блокування Оголошення та / або доступу до Особистого кабінету.
 
За одноосібним рішенням OBERI блокування Зараз оголошень і / або облікових записів на Сайті може бути тимчасовим або постійним, в залежності від обсягу і кількості допущених Користувачем порушень цієї Угоди користувача і інших, встановлених OBERI, правил використання Сайту. У разі усунення Користувачем допущених порушень OBERI вправі відновити заблоковане раніше Оголошення або доступ Користувача до облікового запису на Сайті.
 
5.3. Користувач зобов'язується не використовувати автоматичні і інші програми для отримання доступу на сайті OBERI без письмового дозволу OBERI. Без дозволу OBERI також не допускається використання, поширення, копіювання та / або витяг з OBERI ручним або автоматичним способом (з використанням програмних засобів) будь-яких матеріалів або інформації (включаючи Оголошення, тексти описів Товару, фотографії та інше).
 
5.4. Використання комп'ютерних програм, що дозволяють переглядати або розміщувати на OBERI Оголошення, минаючи звичайний порядок розміщення Зараз оголошень (наприклад, використання програм по автозавантаженні Оголошень), при відсутності письмового дозволу OBERI, строго заборонено і може привести до припинення та / або призупинення публікації Об'яв, блокування доступу в Особистий кабінет і / або до сайту OBERI.
 
5.5. Користувач також зобов'язується:
 
не вживати ніяких дій, які можуть привести до непропорційно великого навантаження на інфраструктуру OBERI;
не копіювати, не відтворювати, не змінювати, не поширювати і не представляти громадськості будь-яку інформацію, що міститься на сайті OBERI (крім Відомостей, наданих самим Користувачем) без попередньої письмової згоди OBERI і будь-якої третьої сторони;
не перешкоджати роботі OBERI, а також не перешкоджати дії автоматичних систем або процесів, з метою заблокувати або обмежити доступ на OBERI.
 
5.6. З метою припинення або запобігання порушенню Угоди та / або заподіяння шкоди OBERI (наприклад, DDoS-атаки або інші хакерські атаки, неавторизоване OBERI використання програмних засобів, в тому числі для завантаження Об'яв та інше), OBERI вправі обмежувати доступ користувачів або третіх осіб до OBERI шляхом блокування доступу до OBERI відповідного ip-адреси або діапазону ip-адрес.
 
5.7. Для цілей доступу до окремих Сервісів на OBERI Користувачем можуть використовуватися надані їм унікальні ідентифікатори (набір символів) Користувача, облікового запису на Сайті, Оголошення, Товару тощо.
 
5.8. Здійснюючи доступ до OBERI, Користувач висловлює свою згоду на отримання рекламної інформації, розміщеної на OBERI третіми особами. Користувач розуміє і погоджується, що OBERI не визначає зміст і не несе відповідальності за таку інформацію, включаючи сайти, посилання на які можуть міститися у відповідних матеріалах.
 
5.9. Користувач OBERI зобов'язується не використовувати будь-які дані, надані іншим Користувачем, без письмового дозволу особи, яка розмістила такі Відомості, або без підтвердження будь-яким іншим способом права використовувати такі Відомості. Всі відомості, отримані Користувачем про інших Користувачів у зв'язку з використанням OBERI, можуть бути використані тільки для здійснення релігійної і виконання угод щодо Товарів. Таким чином, Користувачеві забороняється використовувати електронну адресу, і / або номер телефону іншого Користувача для цілей прямої рекламної розсилки або іншої розсилки небажаних електронних повідомлень, а також для інших протиправних дій або дій, що здійснюються без відома і / або згоди іншої сторони.
Щоб полегшити взаємодію між Користувачами, Сервіси увазі обмежений доступ до деякої контактної інформації інших користувачів. Право використання Відомостей, наданих іншими Користувачами, обмежується справжнім Угодою.
 
5.10. Якщо у Користувача виникають претензії до іншого Користувачеві в зв'язку з використанням останнім Сервісів і / або розміщеними їм Оголошеннями, Користувач зобов'язаний пред'являти ці вимоги належному особі (Продавцю) і дозволяти претензії самостійно і без участі OBERI.
 
5.11. Користувач розуміє і приймає, що OBERI не завжди перевіряє інформацію, яка опублікована на OBERI Користувачами. Деякі дані, що містяться в оголошеннях, можуть здатися образливими, небезпечними, неправильними або такими, що вводять в оману. OBERI рекомендує Користувачам дотримуватися обережності і покладатися на здоровий глузд при використанні інформації на OBERI. Користувач повинен прийняти до уваги, що його контрагент може видавати себе за іншу особу, бути неповнолітнім, розміщувати перекручену інформацію і т.д. Використання Сервісів має на увазі, що Користувач усвідомлює і приймає ці ризики, а також погоджується, що OBERI не несе відповідальності за дії або бездіяльність з боку інших користувачів.
 
5.12. Користувач зобов'язується дотримуватися обачність при виборі контрагента, під свою відповідальність приймає рішення про угоду, виходячи з факту розміщення Оголошення на OBERI, самостійно засвідчити, що пропозиція, продаж і / або придбання будь-якого Товару в Об'явленні на OBERI є дійсним і легальним.
 
6. Обмін інформацією при використанні Сайту
 
6.1. Повідомлення OBERI, призначені для користувачів, публікуються для загального доступу на OBERI і / або розсилаються індивідуально за електронними адресами, наданими Користувачами при Реєстрації або розміщенні Оголошень на Сайті. При цьому Користувач розуміє, приймає і погоджується, що розсилаються повідомлення і / або їх окремі частини можуть мати рекламний характер, а також можуть містити рекламні, інформаційні та інші повідомлення контрагентів OBERI. Повідомлення, опубліковані на OBERI, вважаються доставленими Користувачеві з моменту їх публікації.
 
6.2. Повідомлення користувачів, призначені для OBERI, пересилаються способами, запропонованими на OBERI, включаючи форму зворотного зв'язку для звернень на Сайті.
 
6.3. Повідомлення Користувача Продавцю можуть бути спрямовані за допомогою спеціально запропонованої форми зв'язку з Продавцем, при використанні якої повідомлення направляється на електронну адресу Продавця, вказаний при реєстрації або розміщенні Оголошення.
 
7. Гарантії і відповідальність
 
7.1. Користувач несе відповідальність за дії, що здійснюються на Сайті, відповідно до чинного законодавства Російської Федерації, включаючи відповідальність за зміст розміщеної ним інформації та порушення прав третіх осіб щодо Товарів і / або інформації, що розміщується на Сайті.
 
7.2. Користувач несе відповідальність за пропоновані щодо Товарів і укладаються в зв'язку з ними угоди, за вибір контрагентів для угоди і що випливають з угоди наслідки. Всі угоди щодо Товарів укладаються між Користувачами безпосередньо. OBERI не є учасником і / або посередником операцій, що здійснюються Користувачами виходячи з інформації, отриманої на OBERI, не контролює і не несе відповідальності за такі угоди.
 
7.3. OBERI є інструментом, який надає можливість Користувачам розміщувати Оголошення щодо Товарів, реалізація та / або придбання яких дозволені законом і Угодою. При цьому OBERI не завжди перевіряє Оголошення, розміщені Користувачами. Таким чином, якість, безпеку, законність і відповідність Товару його опису, а також можливість Продавця продати та / або Покупця придбати Товар знаходяться поза контролем OBERI. У зв'язку з чим, OBERI не несе відповідальність за зміст інформації, що надається Користувачами, включаючи зміст Об'яв, використання Користувачами товарних знаків, логотипів третіх осіб і умов пропозиції Продавця.
 
7.4. OBERI не несе відповідальності за втрату інформації Користувачем, а також за спотворення інформації або втрату повідомлення, одержуваного з використанням форм зв'язку на Сайті.
 
7.5. З огляду на принципи побудови і функціонування мережі Інтернет, Сервіси надаються «як є», це означає, що OBERI не надає будь-яких гарантій щодо Сервісів, зокрема, OBERI не гарантує Користувачеві, що:
 
- Сервіси, їх прямий або непрямий ефект і якість будуть відповідати вимогам і цілям Користувача;
 
- Сервіси надаватимуться безперервно, надійно і без помилок;
 
- Результати, які будуть отримані за допомогою використання Сервісів, будуть точними, надійними і відповідати очікуванням Користувача.
 
7.6. Користувач згоден, що OBERI не несе відповідальності за можливі збитки, завдані Користувачеві в зв'язку з прийняттям запобіжних заходів або запобігання порушень на OBERI, пов'язаних з обмеженням / блокуванням доступу користувачів до Сайту, а також ip-адрес згідно п.5.6. цієї Угоди користувача.
 
7.7. Користувач приймає і згоден, що надана OBERI можливість направлення повідомлення Користувачу за допомогою форми зв'язку на Сайті може бути використана будь-якими третіми особами в цілях, відмінних від здійснення угоди з Користувачем без будь-якого впливу і контролю з боку OBERI. У зв'язку з цим, OBERI не несе відповідальності за користування іншими Користувачами і / або автоматизованими системами (роботами) розміщеної на OBERI формою для відправки повідомлень Користувачам, так само як і за користування ними телефонними номерами, розміщеними Користувачем на сторінках OBERI.
 
7.8. При використанні Покупцями форми зв'язку з Продавцем на Сайті OBERI не може гарантувати доставку такого повідомлення Покупця і коректність електронної адреси, вказаної самостійно Продавцем.
 
7.9. OBERI не несе відповідальності за невиконання або труднощі у виконанні зобов'язань через обставини непереборної сили, наслідки яких неможливо уникнути або подолати.
 
7.10. OBERI ніяк не пов'язане з будь-наданої Користувачем інформацією, включно із утриманням Зараз оголошень, наданої та / або розміщеної Користувачами на OBERI, і не зобов'язана здійснювати перевірку змісту, достовірності і безпеки такої інформації або її компонентів, а так само її відповідність вимогам чинного законодавства та наявності у користувачів необхідного обсягу прав на її поширення і / або використання.
 
7.11. Розміщуються Користувачами Відомості можуть містити посилання на сайти в мережі Інтернет (сайти третіх осіб). Зазначені треті особи та зміст їхніх сайтів, так само як і будь-яка інформація третіх осіб не перевіряються OBERI на відповідність тим або іншим вимогам (достовірності, повноти, законності і т.п.). OBERI не несе відповідальності за будь-яку інформацію, матеріали, розміщені на сайтах третіх осіб, до яких Користувач отримує доступ в зв'язку з використанням OBERI, а також за доступність таких сайтів або інформації та наслідки їх використання Користувачем.
 
8. Інтелектуальні права
 
8.1. Володарем виняткових прав на OBERI і Мобільні додатки, включаючи, але не обмежуючись на доменне ім'я, розміщений на Сайті логотип, товарний знак OBERI, бази даних, всі технічні розробки, що дозволяють здійснювати використання Сайту є OBERI. Користувач або інша особа не має права використовувати OBERI, Мобільні додатки або Сервіси способами, не передбаченими справжнім Угодою без письмового дозволу OBERI, в тому числі отримувати Відомості в будь-якій формі не передбаченими Угодою способами. Виняткові права на результати інтелектуальної діяльності, що включені до складу Відомостей, наданих Користувачами, належать відповідним Користувачам і правовласникам.
 
8.2. З метою виконання цієї Угоди користувача, проведення конкурсів, акцій, анонсування та інформування користувачів та інших подібних заходів, здійснення законних прав та інтересів OBERI і забезпечення функціонування OBERI, Користувач надає OBERI чинне повсюдно, безстрокове право використовувати Відомості (включаючи фотографії, тексти описів Товару, товарні знаки, логотипи та інше) будь-яким способом на всіх відомих або невідомих інформаційних носіях протягом всього терміну дії ісключітельног про права, а також передавати таке право третім особам. Можна налаштувати використання матеріалів в складі Відомостей без зазначення імені автора, а також гарантує, що надані Відомості не порушують будь-яких прав третіх осіб, в тому числі виключних прав.
 
9. Термін дії Угоди
 
9.1. Справжнє Угода вступає в силу з моменту початку користування Користувачем Сервісами OBERI, незалежно від факту реєстрації Користувача або розміщення Оголошення на OBERI, і діють безстроково.
 
9.2. Користувач має право припинити доступ до свого Особистого кабінету без можливості відновлення такого доступу. В цьому випадку Користувач не має права здійснювати повторну Реєстрацію в тому числі, з використанням в складі Облікових даних зазначеного Користувачем раніше на OBERI адреси електронної пошти.
 
OBERI залишає за собою право на власний розсуд припинити доступ Користувача, що порушує цю Угоду, а також умови будь-якого з Сервісів, інших правил, що регламентують функціонування OBERI, до Сервісів як в цілому, так і в частині, в тому числі припинити або тимчасово призупинити доступ користувача в Особистий кабінет. Користувач, доступ якого до Сервісів був припинений, або Відомості якого перестали бути дійсними, не має права створювати новий обліковий запис на Сайті повторно (в тому числі з використанням зазначеного Користувачем раніше на OBERI адреси електронної пошти) без особливого дозволу OBERI. Користувач не має права використовувати для доступу на OBERI Облікові дані іншого Користувача.
 
10. Передача прав
 
10.1. OBERI вправі, а Користувача цим дає свою згоду на це, передати свої права і / або обов'язки по даній Угоді, як в цілому, так і в частині, третій стороні.
 
10.2. У разі передачі прав і / або обов'язків, як в цілому, так і в частині, по даній Угоді третій стороні, третя сторона має право надавати аналогічні або схожі послуги на іншому сайті.
 
11. Спори і чинне законодавство
 
11.1. При вирішенні всіх суперечок по даній Угоді застосовується чинне законодавство Російської Федерації.
 
11.2. Зважаючи на безоплатність використання Сервісів, що надаються Користувачеві в рамках цієї Угоди користувача, положення законодавства про захист прав споживачів не підлягають застосуванню до відносин між Користувачем і OBERI.
 
11.3. Всі суперечки, що виникли в рамках цієї Угоди, повинні бути передані на розгляд до суду відповідно до територіальної підсудності за місцем знаходження OBERI.
 
11.4. Визнання окремих частин цієї Угоди користувача недійсними не скасовує дію інших положень цієї Угоди користувача.